Usługi

Księgowe i podatkowe:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Rozliczanie Organizacji Pożytku Publicznego
 • Rozliczanie wynajmu na własny rachunek
 • Rozliczenie deklaracji miesięcznych, kwartalnych VAT, VAT UE
 • Rozliczenie deklaracji PIT, CIT
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Rozliczenia pozostałych zobowiązań podatkowych np. umowy darowizny , postępowania spadkowe, umowy kupna –sprzedaży , sprzedaży nieruchomości z majątku prywatnego.

Kadry i płace:

 • Sporządzanie list płac
 • Prowadzenie akt osobowych, umów o pracę, umów na zlecenie
 • Sporządzanie i ewidencja dokumentów kadrowych i płacowych
 • Sporządzanie, rozliczanie oraz przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji ZUS
 • Sporządzanie , rozliczanie oraz przesyłanie rozliczeń podatkowych pracowników - PIT